Nytt lokale og nye treningstider!

Treningene våre er fra imorgen flyttet til Bergen Katedralskoles voksenopplæringssenter (tidligere BHG).

Adressen er Kalfarveien 2.

Nye treningstider er 18-19 for nybegynnere og 18-20 for viderekomne!