Treninger høsten 2021

Treninger for høsten 2021 begynner mandag 18. oktober.

Treningstidene er mandag og torsdag kl. 18:00 til 20:00.

Vanligvis er første timen 18:00 – 19:00 oppvarming, grunnbevegelser og form, mens andre timen 19:00 – 20:00 er mer tilpasset viderekomne. Hva som trenes på hver trening avhenger av hvem som møter opp. Det er valgfritt om du ønsker å delta på én eller begge timene.

Vi trener i gymsalen til voksenopplæringssenteret i Kalfarveien 2 (gamle BHG). Det er garderobe i andre etasje.

Prisen for trening er 1500 kr per halvår (1000 kr for studenter, uføre og arbeidsledige). Halv pris for ut året hvis du starter nå i oktober! To gratis prøvetreninger tilbys alle. Ta med løse klær, behagelige sko og godt humør.