NYBEGYNNERKURS HØST 2013

Vårt nye nybegynnerkurs går hele høsten 2013 på Bergen Katedralskole (utenom høstferien i uke 41).

Vi er i øvre gymsal fra 16.15 – 17.30 hver mandag. Kom og bli med!