Ingen trening i høstferien

Det blir som vanlig ingen trening i høstferien uke 41. Dette gjelder treningsdagene 10. og 13. oktober