Sommertreninger 2023

Vi reduserer til en trening i uken som vi gjør hver sommer. Denne gangen er det torsdagene som vil bli vår treningsdag.

Tid: 18.00 – 20.00 hver torsdag

Sted: Lepramuseet

Pris: Gratis i sommer

Vanlige treningstider returnerer mandag 21. august!